Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Opłaty od 13.06.2018 do 12.06.2021

K O M U N I K A T

CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES OD DNIA 13 CZERWCA 2018 DO 12 CZERWCA 2021 r.

opracowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z 10 maja 2018 r.

(https://wodypolskie.bip.gov.pl)

 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita (zawierająca jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców) - wieloczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody oraz
  • stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody

Cena za 1 m3 wody

 

Rok 1

(od 13.06.2018 r.
do 12.06.2019 r.)

Rok 2

(od 13.06.2019 r.
do 12.06.2020 r.)

Rok 3

(od 13.06.2020 r.
do 12.06.2021 r.)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn.

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

4,00

4,32

4,09

4,42

4,18

4,51


Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego wyrażona z złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy


Rok 1

(od 13.06.2018 r.
do 12.06.2019 r.)

Rok 2

(od 13.06.2019 r.
do 12.06.2020 r.)

Rok 3

(od 13.06.2020 r.
do 12.06.2021 r.)

Lp.

Okres rozliczeniowy

Jednostka

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

1

Miesięcznie

zł/odbiorcę/ okres rozlicz.

18,35

19,82

18,35

19,82

18,35

19,82

2

Kwartalnie

zł/odbiorcę/ okres rozlicz.

24,95

26,95

24,95

26,95

24,95

26,95

3

Półrocznie

zł/odbiorcę/ okres rozlicz.

34,85

37,64

34,85

37,64

34,85

37,64

4

Rocznie

zł/odbiorcę/ okres rozlicz.

54,65

59,02

54,65

59,02

54,65

59,02


II  

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup dostawców ścieków stosuje się taryfę niejednolitą jednoczłonową, posiadającą zróżnicowane ceny dla wyodrębnionych grup dostawców:

grupa I –   gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rodzinne ogrody działkowe, rolnicy indywidualni, Zarząd Zieleni Miejskiej

grupa II – pozostali dostawcy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków stosowana jest w rozliczeniach z dostawcami za ilość odprowadzonych ścieków ustalanych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Ceny za odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1m3

 Cena za 1 m3 ścieków.


Rok 1

(od 13.06.2018 r.
do 12.06.2019 r.)

Rok 2

(od 13.06.2019 r.
do 12.06.2020 r.)

Rok 3

(od 13.06.2020 r.
do 12.06.2021 r.)

Lp.

Taryfowa grupa dostawców

Jedn.

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

1

Grupa I

zł/m3

4,13

4,46

4,08

4,41

4,06

4,38

2

Grupa II

zł/m3

6,36

6,87

6,07

6,55

6,15

6,64

Stawka oraz zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych, dostępne w pełnej treści komunikatu.

Otwórz pełną treść komunikatu nt. taryfy na okres 13.06.2018 - 12.06.2021 - format PDF

Zarząd ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi informuje, że obecnie nie są realizowane zlecenia związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej i budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.