Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Tanie podlewanie

Nie przepłacaj za podlewanie wodą swojego ogrodu czy trawnika! Załóż podlicznik na wodę do podlewania!

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłata za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania. Żeby zamontować podlicznik wody należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami.


Zasady montażu wodomierza podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie terenów zielonych)

Jeśli jesteś klientem ZWiK Sp. z o. o. i odprowadzasz ścieki do kanalizacji miejskiej możesz zamontować wodomierz podlicznik wg poniższej instrukcji.

Instrukcja postępowania

 1. Pobierana woda będzie wykorzystywana tylko do podlewania zieleni, żadna jej część nie będzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej.
 2. Wodomierz podlicznik należy montować na wewnętrznej instalacji wodociągowej bezpośrednio przed punktem poboru wody (zalecana odległość około 1,5 m do wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę w kierunku pkt czerpalnego).
 3. Wodomierz podlicznik powinien być umieszczony w pomieszczeniu przejścia przewodu przez ścianę do punktu poboru wody.
 4. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku.
 5. Na odcinku instalacji za wodomierzem podlicznikiem a punktem poboru wody nie może być zainstalowana żadna kształtka (np. trójnik) umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody na inne cele niż podlewanie ogrodu.
 6. Miejsce montażu podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne do montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza podlicznika. W przypadku montażu wodomierza podlicznika w studni wodomierzowej w której zlokalizowany jest wodomierz główny jego montaż nie może utrudniać odczyt wodomierza głównego bądź dostępu do jego wymiany.
 7. W celu umożliwienia odwodnienia zestawu na okres zimowy przewód od wodomierza
  do pkt czerpalnego należy montować ze spadkiem w kierunku wodomierza podlicznika.
 8. Przed wodomierzem należy zamontować zawór odcinający, może on być wyposażony
  w kurek spustowy. W przypadku lokalizacji odrębnego zaworu spustowego winien on być zlokalizowany przed zaworem odcinającym.
 9. Wodomierz podlicznik winien być zamontowany zgodnie z kartą katalogową producenta – zalecana pozycja pozioma.
 10. W przypadku braku odrębnego zaworu antyskażeniowego lub zaworu odcinającego z funkcją antyskażeniową, należy instalację wodociągową doprowadzić do zgodności z normą PN – EN 1717:2003 (zespół zabezpieczający przed przepływem zwrotnym powinien zostać zamontowany w odpowiednim miejscu w punkcie początkowym wewnętrznej sieci wodociągowej)..
 11. Wszelkie koszty związane z montażem wodomierza podlicznika, w tym koszty jego zakupu ponosi Odbiorca Usług.
 12. W związku z programem realizowanym w ZWiK Sp. z o.o. przechodzenia na odczyty radiowe wodomierzy głównych, proponujemy Państwu skorzystanie z oferty
  ZWiK Sp. z o.o. i zakup usługi montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego również do zdalnego odczytu radiowego. Aktualny koszt usługi  zgodnie z cennikiem zakładowym dostępnym na stronie internetowej ZWiK. Moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu radiowego ZWiK Sp. z o.o. na własny koszt zainstaluje bezpośrednio na zakupionym w ZWiK wodomierzu – podliczniku. Na realizację usługi należy złożyć odpowiednie zlecenie (załącznik do zlecenia prosimy dostarczyć w dwóch egzemplarzach). Moduł komunikacyjny pozostaje własnością ZWiK Sp. z o.o.
 13. Po zamontowaniu wodomierza – podlicznika (bądź po przygotowaniu podejścia pod wodomierz przy zakupie wodomierza z montażem w ZWiK) należy ten fakt zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. celem sprawdzenia poprawności montażu i zaplombowania podlicznika oraz podpisania aneksu do umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
 14. Zgłoszenie odbywa się poprzez pisemne zlecenie Odbiorcy Usług (dostępny wzór na stronie internetowej ZWiK, załącznik do zlecenia prosimy dostarczyć w dwóch egzemplarzach). Do zlecenia należy załączyć rysunek - rzut budynku z zaznaczonym przebiegiem instalacji do podlewania wraz z usytuowaniem podlicznika i polewaczki oraz miejscem lokalizacji wodomierza głównego lub w przypadku lokalizacji w studni wodomierzowej rzut studni z lokalizacją wodomierza głównego, podlicznika i polewaczki. Dodatkowo należy zawrzeć informację czy montowany był zawór antyskażeniowy.
 15. Potwierdzenie wykonania odbioru, plombowania i/lub montażu wodomierza podlicznika podpisane przez  dwie strony upoważnia do podpisania aneksu do umowy.
 16. Odbiorca Usług zobowiązany jest do dotrzymywania terminów legalizacji wodomierza podlicznika i ponosił koszty jego utrzymania.
 17. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo kontroli wodomierza podlicznika.
 18. ZWiK Sp. z o.o. pobiera opłaty związane z odbiorem robót, zaplombowaniem i/lub montażem podlicznika zgodnie z cennikiem zakładowym dostępnym na stronie internetowej ZWiK .
 19. W przypadku montażu wodomierza podlicznika z modułem komunikacyjnym do zdalnego odczytu zgodnego z systemem ZWiK Sp. z o.o. odczyt wodomierza podlicznika będzie odbywał się równocześnie z odczytem wodomierza głównego. W przypadku montażu wodomierza podlicznika bez modułu komunikacyjnego przekazywanie jego stanów jest obowiązkiem Odbiorcy Usług i powinno odbywać się w ciągu 3 dni od daty odczytu wodomierza głównego podanego na fakturze. Przekazywanie stanów wodomierza podlicznika można dokonywać telefonicznie pod nr (42) 67-78-386, (42) 67-78-387, (42) 67-78-430, (42) 67-78-431, e-mail: bok@zwik.lodz.pl lub poprzez formularz zgłaszania stanu wodomierza.

 UWAGA

 1. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza podlicznika do podlewania terenów zielonych zalecana jest analiza rzeczywistych kosztów związanych z założeniem i utrzymaniem instalacji powyższego wodomierza.
 2. Powyższe zasady nie dotyczą montażu wodomierza podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie traconej zużytej do celów innych niż podlewanie zieleni.
 3. Zasady obowiązują od dnia 1.09.2019 r.
 4. Odbiorca Usług dla którego wydano wymagania techniczne na montaż wodomierza podlicznika do celów podlewania terenów zielonych może w okresie przejściowym (2 lata od daty obowiązywania zasad) realizować montaż podlicznika wobec obecnego lub poprzedniego trybu postępowania.

Druk zlecenia i załącznik do umowy do pobrania - format PDF

Prosimy o dostarczenie do ZWiK dwóch egzemplarzy załącznika do zlecenia.

Cennik Usług ZWiK Sp. z o.o.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.