Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Taryfa za wodę i ścieki na lata 2024 - 2027

K O M U N I K A T

CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES OD DNIA 24 kwietnia 2024 DO 23 kwietnia 2027 r.

opracowane zostały przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, zatwierdzone Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  KWT.70.327.2023 z 15 kwietnia 2024 r.

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) w dniu 16 kwietnia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie miasta Łódź oraz części gminy Konstantynów Łódzki, gminy Aleksandrów Łódzki, miasta Zgierz, gminy Nowosolna, gminy Brójce, gminy Andrespol.

Powyższe oznacza, że taryfa wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2024 r.

(https://wodypolskie.bip.gov.pl)


Oznaczenia zamieszczone w symbolach grup taryfowych:

*Symbol grupy
1) G - gospodarstwa domowe ; P - pozostali odbiorcy
2) W - wg wodomierza głównego ; N - wg przeciętnych norm zużycia - ryczałt ; WL - wielolokalówka (wg wodomierza lokalowego)
3) P - faktura papierowa ; E - e-faktura
4) cyfra - okres rozliczeniowy (miesiąc - 1, kwartał - 3, półrocze - 6, rok - 12)
5) W - umowa tylko za zużycie wody ; S - umowa tylko za odprowadzanie ścieków ; WS - umowa za zużycie wody i odprowadzanie ścieków


I

W zakresie zbiorowego dostarczania wody dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody oraz
  • stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody

Podziału odbiorców usług na następujące grupy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa taryfowa

Symbol grupy*

Opis grupy taryfowej

Rodzaj cen, stawki opłaty abonamentowej i okres rozliczeniowy

 Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy z dnia 24.04.2024

 Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy z dnia 24.04.2024

 Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy z dnia 24.04.2024

cena netto

cena brutto (w tym VAT 8%)

cena netto

cena brutto (w tym VAT 8%)

cena netto

cena brutto (w tym VAT 8%)

Grupa 1

GWP1_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

25,38

27,41

26,05

28,13

26,48

28,60

Grupa 2

GWP1_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

13,54

14,62

13,90

15,01

14,13

15,26

Grupa 3

GWP3_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

28,77

31,07

29,56

31,92

30,04

32,44

Grupa 4

GWP3_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

16,93

18,28

17,41

18,80

17,69

19,11

Grupa 5

GWP6_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/półrocze)

22,01

23,77

22,67

24,48

23,03

24,87

Grupa 6

GWP12_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu  o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

44,02

47,54

45,34

48,97

46,07

49,76

Grupa 7

GWP12_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

32,17

34,74

33,20

35,86

33,71

36,41

Grupa 8

GNP3_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody- faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

13,02

14,06

13,53

14,61

13,73

14,83

Grupa 9

GNP12_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody- faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

24,30

26,24

25,18

27,19

25,56

27,60

Grupa 10

GWLP_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy)- faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(m-c, kwartał, półrocze, rok))

11,84

12,79

12,15

13,12

12,35

13,34

Grupa 11

PWP1_W

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

25,38

27,41

26,05

28,13

26,48

28,60

Grupa 12

PWP1_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

13,54

14,62

13,90

15,01

14,13

15,26

Grupa 13

PWP3_W

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

28,77

31,07

29,56

31,92

30,04

32,44

Grupa 14

PWP3_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego- faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

16,93

18,28

17,41

18,80

17,69

19,11

Grupa 15

PWP6_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/półrocze)

22,01

23,77

22,67

24,48

23,03

24,87

Grupa 16

PWP12_W

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

44,02

47,54

45,34

48,97

46,07

49,76

Grupa 17

PWP12_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

32,17

34,74

33,20

35,86

33,71

36,41

Grupa 18

PNP3_W

odbiorcy pobierający wodę  do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

13,02

14,06

13,53

14,61

13,73

14,83

Grupa 19

PNP3_WS

odbiorcy pobierający wodę  do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

9,05

9,77

9,40

10,15

9,54

10,30

Grupa 20

PNP12_W

odbiorcy pobierający wodę  do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

28,27

30,53

29,32

31,67

29,75

32,13

Grupa 21

PWLP_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

- stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(kwartał, półrocze, rok))

11,84

12,79

12,15

13,12

12,35

13,34

Grupa 22

GWE1_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

21,66

23,39

22,21

23,99

22,59

24,40

Grupa 23

GWE1_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

11,68

12,61

11,98

12,94

12,19

13,17

Grupa 24

GWE3_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

25,05

27,05

25,72

27,78

26,15

28,24

Grupa 25

GWE3_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

15,07

16,28

15,49

16,73

15,75

17,01

Grupa 26

GWE6_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/półrocze)

20,15

21,76

20,75

22,41

21,09

22,78

Grupa 27

GWE12_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu  o wskazania wodomierza głównego  - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

40,30

43,52

41,51

44,83

42,17

45,54

Grupa 28

GWE12_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

30,31

32,73

31,28

33,78

31,77

34,31

Grupa 29

GNE3_W

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody- e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

9,30

10,04

9,69

10,47

9,84

10,63

Grupa 30

GNE12_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody- e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

22,44

24,24

23,26

25,12

23,61

25,50

Grupa 31

GWLE_WS

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,63

6,08

5,86

6,33

6,04

6,52

- stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(m-c, kwartał, półrocze, rok))

9,98

10,78

10,23

11,05

10,41

11,24

Grupa 32

PWE1_W

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

21,66

23,39

22,21

23,99

22,59

24,40

Grupa 33

PWE1_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

11,68

12,61

11,98

12,94

12,19

13,17

Grupa 34

PWE3_W

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

25,05

27,05

25,72

27,78

26,15

28,24

Grupa 35

PWE3_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego- e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

15,07

16,28

15,49

16,73

15,75

17,01

Grupa 36

PWE6_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/półrocze)

20,15

21,76

20,75

22,41

21,09

22,78

Grupa 37

PWE12_W

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

40,30

43,52

41,51

44,83

42,17

45,54

Grupa 38

PWE12_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

30,31

32,73

31,28

33,78

31,77

34,31

Grupa 39

PNE3_W

odbiorcy pobierający wodę  do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

9,30

10,04

9,69

10,47

9,84

10,63

Grupa 40

PNE3_WS

odbiorcy pobierający wodę  do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca/kwartał)

7,19

7,77

7,48

8,08

7,59

8,20

Grupa 41

PNE12_W

odbiorcy pobierający wodę  do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/rok)

24,55

26,51

25,48

27,52

25,86

27,93

Grupa 42

PWLE_WS

odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) - e-faktura

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

- stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(kwartał, półrocze, rok))

9,98

10,78

10,23

11,05

10,41

11,24

Grupa 43

SPP1_W

woda pobrana ze studni publicznych, zgodnie z art. 22 pkt. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

6 588,58

7 115,67

6 588,67

7 115,76

6 588,58

7 115,67

Grupa 44

ZDRP1_W

woda pobrana ze zdrojów ulicznych, zgodnie z art. 22 pkt. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę -faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

3 166,58

3 419,91

3 166,50

3 419,82

3 166,58

3 419,91

Grupa 45

PPOŻP1_W

woda pobrana do celów przeciwpożarowych, zgodnie z art. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - faktura papierowa

 - cena wody (zł/m3)

5,68

6,13

5,92

6,39

6,09

6,58

 - stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorca
/m-c)

23 578,14

25 464,39

23 578,17

25 464,42

23 578,18

25 464,43

II

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup dostawców ścieków stosuje się taryfę niejednolitą wieloczłonową składającą się z:

  • ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków oraz
  • stałej opłaty abonamentowej naliczanej niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków.

Stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Podziału odbiorców usług na następujące grupy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa taryfowa

Symbol grupy*

Opis grupy taryfowej

Rodzaj cen, stawki opłaty abonamentowej i okres rozliczeniowy

 Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy z dnia 24.04.2024

 Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy z dnia 24.04.2024

Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy z dnia 24.04.2024

cena netto

cena brutto (w tym VAT 8%)

cena netto

cena brutto (w tym VAT 8%)

cena netto

cena brutto (w tym VAT 8%)

Grupa 1

GWP1_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

25,38

27,41

26,05

28,13

26,48

28,60

Grupa 2

GWP1_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

13,54

14,62

13,90

15,01

14,13

15,26

Grupa 3

GWP3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

28,77

31,07

29,56

31,92

30,04

32,44

Grupa 4

GWP3_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

16,93

18,28

17,41

18,80

17,69

19,11

Grupa 5

GWP6_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/półrocze)

22,01

23,77

22,67

24,48

23,03

24,87

Grupa 6

GWP12_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

32,17

34,74

33,20

35,86

33,71

36,41

Grupa 7

GNP3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

13,02

14,06

13,53

14,61

13,73

14,83

Grupa 8

GNP12_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

24,30

26,24

25,18

27,19

25,56

27,60

Grupa 9

GNP12_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

28,27

30,53

29,32

31,67

29,75

32,13

Grupa 10

GWLP_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy)-faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

- stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(m-c, kwartał, półrocze, rok))

11,84

12,79

12,15

13,12

12,35

13,34

Grupa 11

PWP1_S

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

25,38

27,41

26,05

28,13

26,48

28,60

Grupa 12

PWP1_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego - faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

13,54

14,62

13,90

15,01

14,13

15,26

Grupa 13

PWP3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

28,77

31,07

29,56

31,92

30,04

32,44

Grupa 14

PWP3_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

16,93

18,28

17,41

18,80

17,69

19,11

Grupa 15

PWP6_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/półrocze)

22,01

23,77

22,67

24,48

23,03

24,87

Grupa 16

PWP12_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

32,17

34,74

33,20

35,86

33,71

36,41

Grupa 17

PNP3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia-faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

13,02

14,06

13,53

14,61

13,73

14,83

Grupa 18

PNP3_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia-faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

9,05

9,77

9,40

10,15

9,54

10,30

Grupa 19

PWLP_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy)-faktura papierowa

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(kwartał, półrocze, rok))

11,84

12,79

12,15

13,12

12,35

13,34

Grupa 20

GWE1_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

21,66

23,39

22,21

23,99

22,59

24,40

Grupa 21

GWE1_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

11,68

12,61

11,98

12,94

12,19

13,17

Grupa 22

GWE3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

25,05

27,05

25,72

27,78

26,15

28,24

Grupa 23

GWE3_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

15,07

16,28

15,49

16,73

15,75

17,01

Grupa 24

GWE6_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/półrocze)

20,15

21,76

20,75

22,41

21,09

22,78

Grupa 25

GWE12_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

30,31

32,73

31,28

33,78

31,77

34,31

Grupa 26

GNE3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia  -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

9,30

10,04

9,69

10,47

9,84

10,63

Grupa 27

GNE12_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia  -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

22,44

24,24

23,26

25,12

23,61

25,50

Grupa 28

GNE12_S

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe,  rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia  -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

24,55

26,51

25,48

27,52

25,86

27,93

Grupa 29

GWLE_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

5,49

5,93

5,69

6,15

5,85

6,32

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(m-c, kwartał, półrocze, rok))

9,98

10,78

10,23

11,05

10,41

11,24

Grupa 30

PWE1_S

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

21,66

23,39

22,21

23,99

22,59

24,40

Grupa 31

PWE1_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/m-c)

11,68

12,61

11,98

12,94

12,19

13,17

Grupa 32

PWE3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

25,05

27,05

25,72

27,78

26,15

28,24

Grupa 33

PWE3_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

15,07

16,28

15,49

16,73

15,75

17,01

Grupa 34

PWE6_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/półrocze)

20,15

21,76

20,75

22,41

21,09

22,78

Grupa 35

PWE12_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie wskazań  urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/rok)

30,31

32,73

31,28

33,78

31,77

34,31

Grupa 36

PNE3_S

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

9,30

10,04

9,69

10,47

9,84

10,63

Grupa 37

PNE3_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne,  rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca/kwartał)

7,19

7,77

7,48

8,08

7,59

8,20

Grupa 38

PWLE_WS

odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani wg wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) -e-faktura

 - cena ścieków (zł/m3)

8,29

8,95

8,54

9,22

8,74

9,44

 - stawka opłaty abonamentowej
(w zł/odbiorca
/(kwartał, półrocze, rok))

9,98

10,78

10,23

11,05

10,41

11,24

Stawka oraz zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych, dostępne w załączniku do Decyzji Wód Polskich  nr KWT.70.327.2023 z dnia 15.04.2024 r.

Pełna treść taryfy na lata 2024 - 2027 ( załącznik do Decyzji z dnia 15.04.2024 r. ) - format PDF (1,89 MB)

Decyzja Prezesa PGW WP Wody Polskie KWT.70.327.2023 z dnia 15.04.2024 r. - format PDF (12,52 MB)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.