Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Oświadczenia Zarządu ZWiK w sprawie taryfy na lata 2021-2024

OŚWIADCZENIE Z DNIA 09.03.2022 ROKU

W dniu 8 marca 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy zatwierdzenia przez Wody Polskie taryfy opłat za wodę i ścieki dla miasta Łodzi.

Nowa taryfa opłat miała obowiązywać w latach 2021 – 2024. Wody Polskie nie zgodziły się na jej zatwierdzenie. ZWIK zwrócił uwagę, że decyzja regulatora zastała wydana z naruszeniem prawa tj. po przekroczeniu zapisanego w ustawie 45 - dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku taryfowego wobec czego decyzja o odmowie zatwierdzenia łódzkiej taryfy jest sprzeczna z prawem.  ZWIK odwołał się od decyzji Prezesa Wód Polskich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten jednak oddalił sprzeciw Spółki. ZWIK odwołał się dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wczoraj (8 marca 2022 roku) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i nakazał sądowi ponowne rozpatrzenie sprawy.

Decyzją Zarządu ZWIK, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu z Wodami Polskimi, Spółka będzie obciążała swoich Klientów z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowej taryfy.

Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - format PDF (577 KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE Z DNIA 02.07.2021 ROKU

Zarząd ZWIK Sp. z o.o. w Łodzi informuje, że zgodnie z Zawiadomieniem Prezesa Wód Polskich z dnia 28 czerwca 2021 roku organ wyznaczył na dzień 27.07.2021r. nowy termin rozpatrzenia odwołania ZWIK Sp. z o.o. od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu „w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2021 – 2024”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE Z DNIA 22.06.2021 ROKU

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”) „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy - Miasta Łódź oraz dla części Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Aleksandrów Łódzki, Miasta Zgierz, Gminy Nowosolna, Gminy Brójce, Gminy Andrespol, w okresie 3 lat - od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2024 r.

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45‑dniowym terminie określonym w art. 24c ust 1 u.z.z.w. decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.

TARYFY

Treść Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy - Miasta Łódź oraz dla części Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Aleksandrów Łódzki, Miasta Zgierz, Gminy Nowosolna, Gminy Brójce, Gminy Andrespol na okres 3 lat – Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje co następuje.

Spółka złożyła wniosek taryfowy do organu regulacyjnego - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 24 lutego 2021 r. (w dniu 18 marca 2021 r. miał charakter kompletny). Do dnia 02 maja 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 04 maja 2021 r.

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka:

  • wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa,
  • złożyła odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.

Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o., ogłosił nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w.

Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich Klientów z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

- Załącznik nr 1 - projekt taryfy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.