Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Kariera

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest jedną z większych firm w Łodzi. Spółka działa w obszarze produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. ZWiK sp. z o.o. cieszy się stabilną pozycją na rynku i ma 100-letnią tradycję. Oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, szeroki pakiet socjalny np. dofinansowanie do wypoczynku, rozbudowany Układ Zbiorowy Pracy, możliwość przystąpienia do pracowniczych planów emerytalnych, do prywatnej opieki medycznej czy pakietów sportowych. Spółka jest rzetelnym pracodawcą, spełniającym wymagania BHP, dbającym o szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla swoich pracowników.

Rozmowa kwalifikacyjna

Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych -  ZWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko ……………………………………..……….

Zostałem poinformowany, że po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone (w ciągu 6 m-cy  od daty jego zakończenia).

Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, zmieniania, modyfikowania oraz, że zgoda może być odwołana w każdym czasie. Żądanie usunięcia moich danych oznaczać będzie rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia).

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: 

Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rekrutacja@zwik.lodz.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@zwik.lodz.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail  -  iod@zwik.lodz.pl.

 

AKTUALNIE OFERTY PRACY


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

Inspektora ds. zakupów i usług


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie - minimum średnie ogólne, techniczne, lub ekonomiczne – pożądane techniczne
 • 1 rok pracy na podobnym stanowisku
 • obsługa pakietu Office (Word, Excel)
 • mile widziana znajomość branży elektrycznej

Oferty wraz z CV należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Zamówień – tel. (42) 677-81-20.


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Automatyka.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

□ Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

Inspektora w Dziale Kontroli


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu ekonomii lub prawa
 • Preferowane studia podyplomowe w zakresie kontroli wewnętrznej lub zarządzania
 • Dobra organizacja pracy
 • Doświadczenie w zakresie finansów i księgowości, zakupów i zamówień publicznych
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Bezstronność

Oferty wraz z CV należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Kontroli – tel. (42) 677-84-17.


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Automatyka.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

□ Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

Informatyka


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie średnie techniczne o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata
 • znajomość działania sprzętu komputerowego
 • doświadczenie w konfigurowaniu sprzętu komputerowego
 • doświadczenie we współpracy z użytkownikiem w zakresie diagnostyki i rozwiązywania problemów - helpdesk
 • biegła obsługa komputera, w tym programów Word, Excel na pozimie pozwalającym na wykorzystanie w codziennej pracy
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność

Oferty wraz z CV należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu IT – tel. 663-666-200.


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Automatyka.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

□ Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

Inspektora ds. technicznych w zakresie elektroenergetycznym


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie - minimum średnie techniczne o profilu elektroenergetycznym

Główne zadania:

 • sporządzanie planów zużycia i kosztów energii elektrycznej
 • rozliczanie i wystawianie faktur za energię elektryczną
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • kontrola prowadzenia gospodarki energią elektryczną przez użytkowników
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej i/lub udział w przetargach na zakup energii elektrycznej

Oferty wraz z CV należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Dozoru Technicznego – tel. (42) 677-83-00.


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Automatyka.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

□ Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

Inspektora ds. technicznych w zakresie mechaniki


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie - minimum średnie techniczne o profilu mechanicznym

Główne zadania:

 • sporządzanie planów i harmonogramów czynności dozorowych i kosztów z tym związanych
 • udział w czynnościach wykonywanych przez UDT i TDT
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej maszyn i urządzeń mechanicznych
 • sporządzanie norm zużycia paliw dla maszyn i urządzeń
 • uzgadnianie instrukcji eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz środków transportu i sprzętu budowlanego
 • przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia protokołów typowania do remontu i modernizacji urządzeń mechanicznych oraz środków transportu w zakresie doposażenia technicznego

Oferty wraz z CV należy składać w Dziale Kadr i Płac ZWiK Sp. z o.o. Wierzbowa 52 pokój 130 A lub na adres: rekrutacja@zwik.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Dozoru Technicznego – tel. (42) 677-83-00.


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Automatyka.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

□ Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

Inspektor w Dziale Kontrolingu


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji:

 • wykształcenie ekonomiczne (średnie lub wyższe),
 • praktyka na stanowisku odpowiedzialnym za rozliczenie kosztów,
 • znajomość obsługa komputera (Word, Excel),
 • komunikatywność,
 • uczciwość, sumienność, dokładność w działaniu,
 • odporność na stres.

Do głównych zadań kandydata należeć będzie:

 • przygotowywanie sprawozdań GUS-owskich,
 • sporządzanie wyceny zleceń roboczych,
 • kontrola formalna zleceń roboczych i poprawności danych kosztowych,
 • weryfikacja zleceń roboczych działalności usługowej z dekretacją na fakturach sprzedaży,
 • sporządzanie i uzgadnianie arkuszy kalkulacyjnych miesięcznych i narastających,
 • dokonywanie analiz z zakresu kształtowania się poziomu kosztów na zleceniach na bieżąco i archiwalnie,
 • wprowadzanie dokumentów finansowych w programie finansowo-księgowym dotyczących rozliczenia kosztów, bieżąca ich kontrola i analiza wynikających z nich zapisów,
 • miesięczne rozliczenie kosztów,
 • dostarczanie danych do analiz kosztów dla celów zarządczych,
 • współpraca z działem rachunkowości w zakresie prawidłowości przekazywanych danych,
 • przygotowywanie i prowadzenie wniosków o dofinansowanie projektów przygotowywanych przez Spółkę.

CV należy składać w Dziale Kadr i Płac (pok. 132) lub na adres rekrutacja@zwik.lodz.pl


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Automatyka.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

□ Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

  Maszynista oczyszczalni ścieków


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji i umiejętności:

 • wykształcenie: min. zasadnicze,
 • mile widziane doświadczenie w branży sanitarnej związane z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,
 • mile widziane uprawnienia energetyczne E Grupa 2/3,
 • zgoda na pracę zmianową i w niedziele i święta,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • sprawność fizyczna,
 • uczciwość, sumienność, dokładność w działaniu,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i chęć do pracy.

CV należy składać w Dziale Kadr i Płac (pok. 132) lub na adres rekrutacja@zwik.lodz.pl


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Maszynisty.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
90-133 Łódź ul. Wierzbowa 52
tel. 677-81-45


ogłasza rekrutację na stanowisko

  Monter konserwator urządzeń technologicznych wod.-kan.


Od kandydata wymagane jest posiadanie następujących kwalifikacji i umiejętności:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (wskazane średnie techniczne) o profilu sanitarnym, mechanicznym lub budowlanym,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zgodne z wykształceniem,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • mile widziana „książeczka zdrowia”.

CV należy składać w Dziale Kadr i Płac (pok. 132) lub na adres rekrutacja@zwik.lodz.pl


Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych - ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Łódź, ul. Wierzbowa 52), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Montera konserwatora urządzeń technologicznych.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o., proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.