Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Wytyczne dotyczące pasów ochronnych

Wytyczne dotyczące pasów ochronnych  sieci i  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rurociągów przesyłowych będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o.       

I. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

Szerokości pasów ochronnych wynoszą odpowiednio:

 1. Dla sieci wodociągowej:  
  - o średnicy do Ø 250 mm – po 3 m od osi, po obu stronach  przewodu,
  - o średnicy powyżej  Ø 250 mm  do Ø 500  mm – po 5 m od  osi, po obu stronach przewodu,
  - o średnicy powyżej Ø 500  mm do Ø1000 mm – po 8 m od osi, po obu stronach przewodu,
 2. Dla sieci kanalizacyjnej, niezależnie od przekroju i rodzaju kanału – po 5 m od  zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem,
 3. Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu.

W ww. pasach nie można bez gody ZWiK Sp. z o.o.:
- lokalizować  budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem,
- dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania,
- lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5m od zewnętrznej krawędzi przewodu.

Sieci, przyłącza oraz instalacje uzbrojenia terenu można lokalizować w pasach ochronnych w uzgodnieniu ze ZWIK Sp. z  o. o.

I. Rurociągi przesyłowe.

Są to będące w posiadaniu ZWiK Sp. z .o. o. rurociągi przesyłowe:  „Bronisławów – Kalinko- Łódź”, „Tomaszów – Rokiciny- Łódź ”oraz rurociągi wody surowej z ujęć wody.

 1. Dla rurociągów o średnicy do Ø 1000 mm ustala się:
  • Pas eksploatacyjny o szerokości 4,0 m (po 2,0 m od osi). Obowiązuje w nim zakaz:
   - lokalizacji budynków i innych naniesień trwale związanych z gruntem,
   - nasadzeń drzew,
   - zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich  wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania.
  • Pasy ochronne pośrednie o szerokości 3,0 m od krawędzi pasa eksploatacyjnego. Obowiązuje w nich zakaz:
   - lokalizacji wszelkich budynków  i innych naniesień  trwale związanych z gruntem,
   - nasadzeń drzew (z wyłączeniem drzew o korzeniach rozłożystych i penetrujących grunt do głębokości do 1,0 m)
   - zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich  wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania.
  • Pasy bezpieczeństwa o szerokości 3,0 m od krawędzi pasa ochronnego pośredniego. Obowiązuje w nich:
   - zakaz lokalizacji wszelkich budynków i innych naniesień trwale związanych z gruntem za wyjątkiem dróg.
   - możliwość prowadzenia produkcji leśnej, rolniczej i ogrodniczej.
 2. Dla rurociągów przesyłowych o średnicy powyżej 1000 mm ustala się :
  • Pas eksploatacyjny  posiadający  szerokość  6,0 m (po 3,0  m od  osi).
  • Pasy  ochronne pośrednie o  szerokości  4,0 m od  krawędzi pasa eksploatacyjnego.
  • Pasy  bezpieczeństwa o  szerokości   3,0 m od krawędzi pasa ochronnego  pośredniego.

Ograniczenia w w/w pasach -  jak dla rurociągów o średnicy do 1000 mm.


Ewentualne odstępstwa od w/w zasad wymagają zgody ZWiK Sp. z o.o.

Łódź, XII 2016 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.